Децата от групата за изучаване на руски език като допълнителна дейност на ДГ „Незабравка” – Бяла Слатина с преподавател Грета Горанова и музикален ръководител Валери Вълчев участваха в четвърти национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” в гр. Враца на 22.04.2017 г. Малчуганите от  от детската градина – Калинка, Микаела, Валентина и Силвестър се класираха на първо място в областният етап на фестивала. На 13.05.2017г. те ще представят своите песни на следващ кръг в гр. Монтана.

ДГ „Незабравка“ гр. Б. Слатина е основана на 26.05.1972г. като временна детска градина в т.нар. Груева къща с директор Спаска Динкова и учителки – Мария Ганева, Богдана Каменова и Станка Иванова. През септември 1975 г. се обединяват ЦДГ №4 и ЦДГ №5 в шестгрупно детско заведение. За директор е назначена младата и амбициозна учителка Стефка Симеонова.

На 28.09.1978г. е открита новата слънчева сграда на ЦДГ № 4 на ул.“Дондуков“№33 от нашата съгражданка Цола Драгойчева. Детската градина получава красивото име „Незабравка“.
Днес в ДГ „Незабравка“ гр. Б.Слатина с филиали ДГ с. Соколаре и ДГ с. Тлачене функционират шест целодневни предучилищни групи общо със 152 деца. Тя винаги е била гордост за града ни като дългогодишен базов център на селищната система и престижно детско заведение със свой собствен имидж и достойно място в системата на предучилищното възпитание. В нея работят опитни и високо квалифицирани педагози – 8 магистри по Предучилищна педагогика, 1 бакалавър и 3 професионални бакалаври. Почти всички учители са защитили професионално-квалификационна степен. Всички деца в ДГ „Незабравка“ – гр. Бяла Слатина получават качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда.