Съобщение

Във връзка с член 266 от Закона за предучилищното и училищно образование каним избраните представители от 6-те групи в ДГ „Незабравка“ – Бяла Слатина, ДГ с. Соколаре и ДГ с. Тлачене на 14.12.2016г. /сряда/ от 13:00 часа в сградата на детската градина /ул. „Дондуков“ № 33/ за избор на представители на родителите в Обществен съвет на детското заведение.

Присъствието Ви, уважаеми родители, е важно и задължително! Очакваме Ви!